Email hoặc điện thoại
Mật khẩu
Đăng nhập
Ngôn ngữ
Thông tin chung
Mã sản phẩm:
IN037
Tên sản phẩm:
Bình trang để tiết kiệm giấy
Bình trang sao cho giấy vụn là ít nhất
Báo giá
*
+
-
*
+
-
*
+
-
 
Tính giá
Làm lại
Đặt hàng

Bình trang trên các khổ giấy:

21x30, 30x42, 32x47, 33x48, 43x65, 52x72, 60x84, 65x86, 70x100.